HIGHER LEVEL REPORT

HIGHER LEVEL REPORT_SUBDIST.WISE
FOR HIGHER LEVEL REPORT SUB DIST.WISE PLS SELCET THE SUB DISTRICT
FROM DROPDOWN BOX AND CLICK GO BUTTONUP SANSKRIT

UP SANSKRIT_ COMPLETED ALL ITEMS
Result:UP Sanskrit
  501 - Upanyasarachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2361 7  VIVEK.U 7  G. U. P. S. Kasaragod
4130 2  KAVYA MADHAVAN 7  G. U. P. S. Muzhakkoth
3155 4  HARIPRASAD.P 7  Rajahs H. S. Nileshwar
4007 1  ARYA MOHAN 7  A. U. P. S. Birikulam
1483 3  PRADYOTHKUMAR.B 7  S. V. A. U. P. S. Swarga
2668 6  REVATHI BAIJU 7  I. H. S. S. Ajanur
  502 - Katharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4200 4  ANURAG .K 7  A. U. P. S. Puthilot
4005 5  RAHITHA RAGHAVAN 7  A. U. P. S. Birikulam
3337 6  ADARSH K 7  Durga H. S. S. Kanhangad
2564 7  GOPIKA M V 7  G. U. P. S. Puthiyakandam
1794 3  BHAVYASHREE N 7  S. N. H. S. Perla
  503 - Kavitharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2361 6  VIVEK.U 7  G. U. P. S. Kasaragod
4102 1  ASWIN.AV 7  A. U. P. S. Olat
1152 7  THULASI .A 7  S. D. P. A. U. P. S. Sajankila
3473 3  NANDHANA S KUMAR 7  St. Anns A. U. P. S. Nileshwar
2562 2  KARTHIK GANGADARAN.B 7  S. M. A. U. P. S. Panayal
1612 5  MURALI MADHAVA. C 7  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
  504 - Samasyapooranam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1485 4  PRANAMYA.M.S 7  S. V. A. U. P. S. Swarga
2569 1  SWETHA M 7  G. U. P. S. Puthiyakandam
3155 2  HARIPRASAD.P 7  Rajahs H. S. Nileshwar
4009 3  KEERTHANA.V 7  A. U. P. S. Birikulam
4102 7  ASWIN.AV 7  A. U. P. S. Olat
1078 5  KSHITHEESHA.C.S 7  S. S. A. U. P. S. Chevar
  505 - Aksharaslokam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4094 106  SIDHARTH.KM 5  A. U. P. S. Olat
2563 104  ATHIRA V 7  G. U. P. S. Puthiyakandam
3716 105  AVANI PAVITHRAN 6  S. K. G. M. A. U. P. S.
Kumbalapally
3256 101  ANUSHA P 7  Durga H. S. S. Kanhangad
1484 103  MADHURA.Y 7  S. V. A. U. P. S. Swarga
2263 102  VEENASUMATHI.A.S 7  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer
  506 - Prasnothari
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3338 103  NANDHANA E V 7  Durga H. S. S. Kanhangad
1545 102  SULAKSHANA K 7  S. A. P. H. S. Agalpady
1345 104  PRANAVA KUMAR N 7  A. U. P. S. Dharmathadka
2595 106  ARSHANA.V 7  S. M. A. U. P. S. Panayal
4005 105  RAHITHA RAGHAVAN 7  A. U. P. S. Birikulam
4200 101  ANURAG .K 7  A. U. P. S. Puthilot
  507 - Padyam Chollal (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3126 104  AMALCHANDRAN.V.V 5  Rajahs H. S. Nileshwar
4204 106  KARTHIK.P 7  G. U. P. S. Chandera
1081 103  NAVANEETH SHETTY.B 7  D. B. A. U. P. S. Kayyar
2577 101  SARATH KUMAR M 5  G. U. P. S. Puthiyakandam
1948 105  NIVED P 7  G. U. P. S. Koliyadukkam
1486 102  ANOOP.B.V 7  S. V. A. U. P. S. Swarga
  508 - Padyam Chollal (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3359 12  NIRANJANA P 6  G. U. P. S. Pudukai
4112 16  ADITHYARAJENDRAN.C.V 5  G. U. P. S. Muzhakkoth
1479 14  YASHASWI D 7  St. B. A. S. B. S. Bela
2353 13  SHRUTHI.K.K 7  G. U. P. S. Kasaragod
3716 17  AVANI PAVITHRAN 6  S. K. G. M. A. U. P. S.
Kumbalapally
1343 15  SHREECHARANA K 7  A. U. P. S. Dharmathadka
2563 11  ATHIRA V 7  G. U. P. S. Puthiyakandam
  509 - Sidharoopocharanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4094 103  SIDHARTH.KM 5  A. U. P. S. Olat
1081 101  NAVANEETH SHETTY.B 7  D. B. A. U. P. S. Kayyar
1483 105  PRADYOTHKUMAR.B 7  S. V. A. U. P. S. Swarga
3715 106  SUBNESH P 7  S. K. G. M. A. U. P. S.
Kumbalapally
2596 104  ABHINAV.K 6  S. M. A. U. P. S. Panayal
3390 102  ADARSH K 7  S. N. A. U. P. S. Padnekad
  510 - Sidharoopocharanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4093 16  JYOTHIKA.P 6  A. U. P. S. Olat
1485 20  PRANAMYA.M.S 7  S. V. A. U. P. S. Swarga
3339 17  BHAVANA P V 7  Durga H. S. S. Kanhangad
2569 18  SWETHA M 7  G. U. P. S. Puthiyakandam
3776 21  NANDANA M M 5  S. K. G. M. A. U. P. S.
Kumbalapally
2294 19  ADHITHYA B 7  A. U. P. S. Karivedakam
  511 - Ganalapanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2426 107  ASHIK GANESH.G.K 5  G. U. P. S. Kasaragod
4184 105  AJIN ASHOK 7  G. U. P. S. Pilicode
1792 103  AVANEESH G SHETTY 6  S. N. H. S. Perla
3432 104  ANANTHAKRISHNAN T 7  St. Anns A. U. P. S. Nileshwar
1097 102  SWASTHIK Y AIL 7  S. S. B. A. U. P. S. Aila
2670 106  SREYAS A T 7  I. H. S. S. Ajanur
3852 101  MIDHUNDAS 6  A. U. P. S. Pilachikkara
  512 - Ganalapanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2666 113  SANGEETHA VIJAYAN 7  I. H. S. S. Ajanur
3252 112  ABHINA P 5  Durga H. S. S. Kanhangad
2353 115  SHRUTHI.K.K 7  G. U. P. S. Kasaragod
1479 114  YASHASWI D 7  St. B. A. S. B. S. Bela
1341 110  APOORVA EDAKANA 7  A. U. P. S. Dharmathadka
4266 116  SRUTHI.P 6  G. U. P. S. Nalilankandam
4007 111  ARYA MOHAN 7  A. U. P. S. Birikulam
  513 - Katha Kathanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1079 105  RAKSHA .C.H 7  D. B. A. U. P. S. Kayyar
3124 102  MAYOORA RAGHAV 7  Rajahs H. S. Nileshwar
4109 101  ANJANA MV 5  ST. Pauls. A. U. P. S. Trikarpur
1504 107  HARSHARAJ D 7  A. S. B. S. Ichlampady
3714 106  ARATHI K 7  S. K. G. M. A. U. P. S.
Kumbalapally
1958 103  DARSANA.C 5  A. U. P. S. Kuttikkol
2599 104  BADARIYA K 5  G. U. P. S. Bare
  514 - Gadhyaparayanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3358 102  ARCHANA M 7  G. U. P. S. Pudukai
4008 103  AISHWARYA.V 7  A. U. P. S. Birikulam
4205 104  MALAVIKA.P 7  G. U. P. S. Chandera
2598 105  ASWATHI.G.P 7  S. M. A. U. P. S. Panayal
2262 101  MARIYAM SELMA.P.M 7  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer
1151 106  JAYASHREE .D 6  S. D. P. A. U. P. S. Sajankila
  515 - Prabhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1479 106  YASHASWI D 7  St. B. A. S. B. S. Bela
3121 104  DARSHAN.S 7  Rajahs H. S. Nileshwar
1079 105  RAKSHA .C.H 7  D. B. A. U. P. S. Kayyar
4094 101  SIDHARTH.KM 5  A. U. P. S. Olat
2294 103  ADHITHYA B 7  A. U. P. S. Karivedakam
2620 102  SANDRA.S 7  G. F. U. P. S. Kottikulam
  516 - Sanghaganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3122 101  SHREYA UNNI 7  Rajahs H. S. Nileshwar
4184 104  AJIN ASHOK 7  G. U. P. S. Pilicode
1614 105  SEETHALAKSHMI. S 7  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1096 103  SHAMITHA SHETTY 7  S. S. B. A. U. P. S. Aila
2361 102  VIVEK.U 7  G. U. P. S. Kasaragod
4022 106  FATHIMATH SAHLA 6  S. N. D. P. A. U. P. S. Kadumeni
2786 107  UNNIMAYA.P 7  G. H. S. Thachangad
  517 - Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4093 41  JYOTHIKA.P 6  A. U. P. S. Olat
3337 44  ADARSH K 7  Durga H. S. S. Kanhangad
2564 40  GOPIKA M V 7  G. U. P. S. Puthiyakandam
1632 43  SHREESHA KRISHNA 7  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1341 42  APOORVA EDAKANA 7  A. U. P. S. Dharmathadka
  518 - Vandematharam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3432 101  ANANTHAKRISHNAN T 7  St. Anns A. U. P. S. Nileshwar
2563 103  ATHIRA V 7  G. U. P. S. Puthiyakandam
1790 105  SHREERAKSHA S 7  S. N. H. S. Perla
4112 102  ADITHYARAJENDRAN.C.V 5  G. U. P. S. Muzhakkoth
3726 106  TREESA P J 6  A. U. P. S. Kunnumkai
1096 104  SHAMITHA SHETTY 7  S. S. B. A. U. P. S. Aila
U

No comments:

Post a Comment

.

.
 • Image and video hosting by TinyPic

 • Image and video hosting by TinyPic

  കലോത്സവദൃശ്യങ്ങള്‍

 • Image and video hosting by TinyPic

  കലോത്സവദൃശ്യങ്ങള്‍

 • Image and video hosting by TinyPic

  കലോത്സവദൃശ്യങ്ങള്‍

 • Image and video hosting by TinyPic

  കലോത്സവദൃശ്യങ്ങള്‍

 • Image and video hosting by TinyPic

  കലോത്സവത്തിനൊരു ബ്ലോഗ്